ხრახნიანი თავსახური

 • Screw Cap-S2027

  ხრახნიანი თავსახური-S2027

  პროდუქტის ნომერი: S2027
  პროდუქტის დასახელება: 38 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S3776

  ხრახნიანი თავსახური-S3776

  პროდუქტის ნომერი: S3776
  პროდუქტის დასახელება: 18 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S1770

  ხრახნიანი თავსახური-S1770

  პროდუქტის ნომერი: S1770
  პროდუქტის დასახელება: 20 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S2009

  ხრახნიანი თავსახური-S2009

  პროდუქტის ნომერი: S1770
  პროდუქტის დასახელება: 30 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S10685

  ხრახნიანი თავსახური-S10685

  პროდუქტის დასახელება: 60 მმ ხრახნიანი თავსახური
  პროდუქტის დასახელება: 30 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S2692

  ხრახნიანი თავსახური-S2692

  პროდუქტის ნომერი: S2692
  პროდუქტის დასახელება: 62 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S2020

  ხრახნიანი თავსახური-S2020

  პროდუქტის ნომერი: S2020
  პროდუქტის დასახელება: მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S2026

  ხრახნიანი თავსახური-S2026

  პროდუქტის ნომერი: S2026
  პროდუქტის დასახელება: 20 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S3339

  ხრახნიანი თავსახური-S3339

  პროდუქტის ნომერი: S2026
  პროდუქტის დასახელება: 24 მმ ხრახნიანი თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S2748

  ხრახნიანი თავსახური-S2748

  პროდუქტის ნომერი: S2026
  პროდუქტის სახელი: 24 მმ ამოსაღებად თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა

 • Screw Cap-S3995

  ხრახნიანი თავსახური-S3995

  პროდუქტის ნომერი: S2026
  პროდუქტის დასახელება: 45 მმ სტომატოლოგიური თავსახური
  მასალა: PP
  გამოყენება: სარეცხი, ბიოსამედიცინო, კოსმეტიკური, ქიმიური საშუალებები
  სპეციფიკაცია: კოროზიის წინააღმდეგობა, გაჟონვა, ძლიერი დალუქვა